Socialinių reikalų komitetas

Socialinių reikalų komitetas teikia atsakymus į klausimus, susijusius su stipendijomis, bendrabučiais, paskolomis.

Komitetas ugdo socialinę atsakomybę ir toleranciją universitete, organizuoja įvairias socialines akcijas. Socialinių reikalų komitetas rūpinasi studentų socialine gerove, stipendijų skyrimu studentams, bendrabučiais, paskolomis.

Stipendijų nuostatų koregavimas. stengiamasi studentams suteikti kuo daugiau informacijos apie teikiamas paskolas, jų rūšis, kur ir kada reikia užpildyti prašymus. Taip pat rūpinamasi neįgaliais studentais, siekiama pašalinti visas kliūtis ir problemas su kuriomis susiduria neįgalūs studentai. Stengiamasi, kad jiems būtų pritaikyti pastatai, stengiamasi, kad jie jaustųsi lygiaverčiai studentai su įgaliaisiais.

Socialinių reikalų koordinatoriai:

Gabija Pranaitytė

Tel. +370 630 36248

Mantas Vaivada

Tel. +370 689 79228

El.paštas: asu.sa.socai@gmail.com