Studentų atstovai

Studentų atstovybės nariai taip pat mus atstovauja šiuose padaliniuose:

Studentų atstovybės kontrolės komitetas:

Samanta Kaupaitė

Tadas Taparauskas

 

Rektoratas

Milgintė Bereikaitė

Senatas

Milgintė Bereikaitė

Dėja Bubinaitė

Liveta Budreckytė

Marius Balčius

Šarūnas Juzelskis

Monika Žiaubetytė

Fakultetų tarybos nariai

Agronomijos fakulteto taryba:

Jovita Uldinskaitė

Liveta Budreckytė
Žygimantas Petraitis
Vaida Steponavičienė

Ekonomikos ir vadybos fakulteto taryba:

Viltė Kriščiūnaitė
Aistė Ragauskaitė
Agnė Dubinskaitė
Juozas Pusvaškis

Miškų ir ekologijos fakulteto taryba:

Mantas Vaivada

Marius Liekis

Monika Redeckaitė

Martynas Papartis

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto taryba:

Žiedūnė Liucija Sabaitytė
Elžbieta Kolesnik
Jovilė Grigaitytė

Žemės ūkio inžinerijos fakulteto taryba:

Klaudas Žylė
Justina Skirbantaitė
Egidijus Katinas

Fakultetai