Studentų atstovai

Studentų atstovybės nariai taip pat mus atstovauja šiuose padaliniuose:

Studentų atstovybės kontrolės komitetas:

Elžbieta Kolesnik

Eigintas Ličys

Marius Adomauskas

Rektoratas

Liveta Budreckytė

Senatas

Liveta Budreckytė

Kamilė Drugeikaitė

Eimantas Eigirdas

Marius Balčius

Šarūnas Juzelskis

Hubertas Matulis

Fakultetų tarybos nariai

Agronomijos fakulteto taryba:

Eimantas Eigirdas

Gabija Pranaitytė

Algirdas Balčiūnas

Ekonomikos ir vadybos fakulteto taryba:

Viltė Kriščiūnaitė
Aistė Ragauskaitė
Agnė Dubinskaitė
Juozas Pusvaškis

Miškų ir ekologijos fakulteto taryba:

Dalia Kančauskaitė

Mantas Vaivada

Monika Redeckaitė

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto taryba:

Emilija Žikaitė

Toma Karvelytė

Airidas Župerka

Monika Stankevičiūtė

Žemės ūkio inžinerijos fakulteto taryba:

Rūta Gapšytė

Justina Skirbantaitė

Egidijus Katinas