Žmogiškųjų išteklių komitetas

Žmogiškųjų išteklių komitetas rūpinasi, kad Studentų atstovybės veikla būtų kryptinga ir tikslinga, kad būtų pasiekti užsibrėžti tikslai. Komiteto pagrindinės veiklos kryptys: naujų SA narių pritraukimas, yra rengiamos pirmakursių stovyklos ir supažindinama su visa SA veikla. Svarbus yra SA komandos formavimas bei patirties perdavimo sistema.

Žmogiškųjų išteklių komitetas taip pat rūpinasi SA vizijos, misijos skleidimu, narių ir komandos mokymais: sudaromas mokymų tinklelis, kurio pagalba siekiama atskleisti ir sustiprinti narių motyvaciją ir norą dirbti komandoje.

Taip pat, stiprinamas bendravimas su Alumniais, organizuojami susitikimai su kitomis Studentų atstovybėmis. Žmogiškųjų išteklių komitetas taip pat skatina naujų idėjų plėtrą bei pagalbą jas įgyvendinant.

 

 

 

Žmonių išteklių komiteto koordinatoriai:
Klaudas Žylė
Tel. +370 622 63687
El. paštas: asu.sa.hr@gmail.com

 

Fakultetai