Akademinių-socialinių reikalų komitetas

Akademinių reikalų komitetas ir socialinių reikalų komitetas jungiasi į vieną komitetą.

Akademinių reikalų komitetas svarbiausias Aleksandro Stulginskio universiteto Studentų atstovybės veiklos sritis. Pagrindinis tikslas – studentų akademinių interesų gynimas. Komitetas rūpinasi studijų kokybės vertinimu ir gerinimu, studijų reglamento ir etikos kodekso tobulinimu, įvairių socialinių akcijų organizavimu bei bendradarbiavimu su Aleksandro Stulginskio universiteto administracija, taip mažindami atstumą tarp studento ir dėstytojo.
Komitetą sudaro: koordinatorius kartu su fakultetų atstovybių pirmininkais.

Socialinių reikalų komitetas rūpinasi studentų socialine gerove, stipendijų skyrimu studentams, tai vienkartinių stipendijų (už pasiekimus, aktyvią veiklą arba socialinės paramos), tai studentams skiriamų socialinių arba už studijų rezultatus stipendijų dydžių derinimas. Stipendijų nuostatų koregavimas. Paskolomis, stengiamasi studentams suteikti kuo daugiau informacijos apie teikiamas paskolas, jų rūšis, kur ir kada reikia užpildyti prašymus. Taip pat rūpinamasi neįgaliais studentais, siekiama pašalinti visas kliūtis ir problemas su kuriomis susiduria neįgalūs studentai. Stengiamasi, kad jiems būtų pritaikyti pastatai, stengiamasi, kad jie jaustųsi lygiaverčiai studentai su įgaliaisiais.

Taip pat rūpinamasi bendrabučių reikalais: problemų su kuriomis susiduria bendrabučių studentai analizė ir sprendimo variantų paieška, bendrabučių nuostatų koregavimas, bendradarbiavimas su bendrabučių tarnyba.

 

 

Akademinių-socialinių reikalų komiteto koordinatorius

Germantas Zajačkauskas
Tel. Nr. 8-670-83066

El. paštas: asu.sa.akademiniai@gmail.com

Fakultetai