Akademinių reikalų komitetas

Akademinių reikalų komitetas svarbiausias Aleksandro Stulginskio universiteto Studentų atstovybės veiklos sritis. Pagrindinis tikslas – studentų akademinių interesų gynimas.

Komitetas rūpinasi studijų kokybės vertinimu ir gerinimu, studijų reglamento ir etikos kodekso tobulinimu, įvairių socialinių akcijų organizavimu bei bendradarbiavimu su Aleksandro Stulginskio universiteto administracija, taip mažindami atstumą tarp studento ir dėstytojo.

   Akademinių reikalų komiteto koordinatorė:

                                        

Viktorija Kviklytė
Tel. +370 637 55621

El. paštas: asu.sa.akademiniai@gmail.com