Studentų atstovybė

 

1997 metais ASU (tuometinė LŽŪU) Studentų atstovybė (SA) pradėjo savo veiklą. Tuo metu drąsūs, veiklūs, ambicingi bei kūrybingi studentai susivienijo į vieną bendrą organizaciją, kurios tikslas – atstovauti studentų interesams, ginti jų teises ir rūpintis  akademine, socialine, kultūrine gerove ir tarptautiniais reikalais. Bėgant metams, keičiasi SA valdyba, bet ASU SA veido kontūrai nekinta. Naujieji nariai prisijungę prie mūsų atstovybės perima patirtį iš senbūvių ir pasinaudodami ja bando palikti antspaudą šioje organizacijoje.

ASU SA vis stiprėja ir su kiekvienu nauju prezidentu bei naujais žmonėmis į SA veiklą įnešama vis daugiau naujų įdėjų, kurios aktyvių narių pagalba tampa darbais. ASU SA taip pat tapo Lietuvos studentų sąjungos (LSS) nare. Būdama LSS narė ASU SA sprendžia nacionalines ir tarptautines studentų gyvenimo, studijų kokybės problemas. Taip pat ASU SA studentams atstovauja ASU Senate, Rektorate, Taryboje, Fakultetuose, Fakultetinėse atstovybėse ir nenutrūkstamai bendrauja su kitomis aukštosiomis mokyklomis, dalijasi patirtimi, vykdo bendrus projektus.

SA nariai nuolatos dalyvauja įvairiuose mokymuose ir seminaruose, konferencijose, kuriuose įgauna vis daugiau naujų žinių ir geba jas pritaikyti SA veikloje. O iškilusias problemas išsprendžia greitai ir efektyviai.

Kiekvienas studentas, norintis tapti studentų atstovybės nariu, yra visada laukiamas. Čia jis gali įgyti naujos patirties, draugų, atrasti naują savęs realizavimo erdvę.